Schooltijden

In de Manne werkt met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan. Ze eten dan op school samen met de stamgroepleider een broodje. Kinderen nemen dus ook zelf eten mee voor zowel de fruit- als de broodpauze.

Hieronder een overzicht van onze schooltijden:

 Maandag   8.30 uur - 14.30 uur
 Dinsdag  8.30 uur - 14.30 uur
 Woensdag  8.30 uur - 12.30 uur
 De onderbouw is vrij op woensdag
 Donderdag  8.30 uur - 14.30 uur
 Vrijdag  8.30 uur - 14.30 uur
 De onderbouw is om 12.30 uur vrij