Social Schools

Als school gebruiklen wij Social Schools als communicatieplatform richting onze ouders. De ouders hebben een account, waarmee ze de groep van het kind kunnen volgen en daarnaast lid zijn van de schoolgroep. Binnen het platform delen we belangrijke schoolinformatie, maar zien ouders ook teksten, foto's en filmpjes vanuit de groep van hun kind.

Wilt u meer weten over Social Schools. Kijk dan hier:
https://www.socialschools.nl/community