Hier kunt u het schoolgidsartikel van de GGD downloaden. Het artikel beschrijft wat ouders kunnen verwachten van de GGD tijdens de basisschoolperiode van hun kind.