Aan het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen een informatieboekje mee naar huis over de eigen stamgroep. Hieronder zijn deze informatieboekjes te vinden.

Informatie bovenbouw

Informatie middenbouw

Informatie onderbouw