Schooljaarplan

We willen een school zijn die de talenten van elk kind tot zijn recht laat komen. In ons jaarplan  kunt u lezen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan werken.