Onze leerlingen

Alle kinderen, ongeacht van welke afkomst dan ook, zijn bij ons op school welkom. De kinderen komen uit Veendam en alle andere omliggende dorpen. We hebben op dit moment 182 kinderen verdeeld over 9 stamgroepen. We leren de kinderen, door de visie van het Jenaplanonderwijs, samen te leren leven. Gesprek, spel, werk en viering zijn daarbij de vier basisactiviteiten, die we op een dag aan bod laten komen.
We beginnen en eindigen de dag altijd gezamenlijk in de kring. Het samen leven neemt een belangrijke plaats in op school. 
Als jenaplanschool leren we de kinderen een goede relatie op te bouwen met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. 

"Zonder relatie, geen prestatie!"