Basisactiviteiten van het Jenaplan

We onderscheiden vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan.

Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. De kring neemt daarbij een centrale plaats in binnen de groep. Er zijn diverse soorten kringen: leeskring, vertelkring, actualiteitenkring, verslagkring en evaluatiekringen. Ook vinden veel instructiemomenten plaats in de kring.

Tijdens spel worden door de kinderen veel leerervaringen opgedaan. Kinderen leren de wereld om zich heen ontdekken en verkennen. Onbewust worden er tijdens spel veel sociale vaardigheden ontwikkeld. Naast het gymnastieken is er ook tijd voor toneel- en drama-activiteiten.

Veruit de meeste tijd gaat bij ons op school natuurlijk ook op aan het werken. Kinderen moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Vaardigheden die je nodig hebt om jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Kinderen werken met een weektaak en leren bij ons goed te plannen. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen we positieve reacties op het functioneren van onze kinderen.

Door samen te vieren leren kinderen respect te hebben voor elkaar en de wereld om zich heen. Op onze school zijn er eens in de 2 à 3 weken weekvieringen met de hele school. Kinderen presenteren aan elkaar en aan belangstellende ouders waar ze de afgelopen tijd over hebben gewerkt.

Voor meer informatie over het Jenaplan:

www.njpv.nl