Schooladviescommissie

De SchoolAdviesCommissie (SAC) staat de directeur met raad en daad terzijde over allerlei onderwerpen, die spelen in en rondom de school. De SAC vergadert periodiek met de directeur. Dit overleg is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De SAC bestaat uit een vaste kern en kan in voorkomende gevallen uitgebreid worden met mensen met specialistische kennis. Dit op verzoek van de directeur dan wel de leden van het SAC zelf.