Schooladviescommissie

De Schooladviescommissie (hierna te noemen SAC) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze schoolbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

  • De onderwijskundige identiteit van de school
  • De invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
     

Voorts signaleert de SAC operationele knelpunten en draagt d.m.v. advies aan de directeur, oplossingen aan. De SAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. De directeur kan een beroep doen op de SAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt telkens op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met parochie of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en locale netwerken te benutten.
 

De SAC bestaat uit 7 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende school.
Lydia Lowies, Marc Douma, Marije Drok, Alex Schoenmaker, Elisa van Campen, Ada Koning en Gerjan Dijk.