Leerplicht & verlofregeling

Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten vanaf die leeftijd naar school van de overheid. In onderstaande link vindt u meer informatie over wanneer uw zoon/dochter leerplichtig is. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder u uw zoon/dochter thuis mag houden of wij uw kind vrij mogen geven. Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, wij vinden het fijn wanneer u het wel even meldt wanneer uw zoon/dochter niet op school komt.

Verlofregeling

Wanneer u andere redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, gelden onderstaande regels. Meer informatie hierover vindt u ook onder het kopje leerplicht. Bij een verlofaanvraag dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur.

Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar en staan op onze website onder het kopje formulieren. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden. Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

  • Verhuizing: maximaal 1 dag
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag, buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen
  • 12,5-/ 25-/ 40-/ 50-/ of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
  • 25-/ 40-/ of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag
  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve en culturele evenementen buiten schoolverband.

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de directie.