Feed bekijken

Laatste nieuwsbrieven

Tijdens dit schooljaar is onze school gestart met een nieuw communicatiemiddel naar ouders, te weten Social Schools. Via Social Schools wordt er wekelijks een nieuwsbrief gegenereerd van alle geplaatste nieuwsitems. Hierdoor is de reguliere nieuwsbrief komen te vervallen.

Schoolprofiel

Voor een kort en overzichtelijk beeld van het functioneren van onze school, kunt u hier ons schoolprofiel downloaden.

Download het schoolprofiel » Lees voor